Softwarový audit

Smyslem softwarového auditu je ochrana firmy před případnými postihy za používání nelegálního software a minimalizace nákladů na pořízení legálního software. Kontrolují se jak počítače, tak i nákupní doklady. Na základě těchto zjištění je vytvořen kompletní seznam instalovaného software na počítačích zadavatele. Seznam je rozdělen na legálně pořízený software a na nelegální software a je navrhnuto řešení vedoucí k legalizaci a optimalizaci software. Například se velmi často se stává, že je zbytečně nelegálně používán placený software, který má svou obdobu ve volně šiřitelné verzi. Softwarový audit je důvěrný a je pouze na rozhodnutí majitelů firmy jak s výsledkem auditu naloží.

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit má za úkol posoudit stabilitu a bezpečnost firemního informačního systému. Kontroluje se několik oblastí, například: ochrana proti napadení z internetu, nastavení přístupových práv do sítě, síla hesel (oblíbené 123 opravdu není heslo), zabezpečení dat proti zneužití, nebo ztrátě, ochrana systému proti virům, výpadkům napájení a podobně. Ktronic je Eset bronze partner